2020
Toelichting:
het aantal km-hokken betreft alle hokken voor de doelsoort.
Toelichting:
- het aantal km-hokken betreft alle hokken voor de doelsoort waarin trajecten zijn getekend
- het traject binnen een km-hok met de minste bezoeken bepaalt het aantal bezoeken